Tips bij een te volle agenda!

Gerda is nu een jaar directeur bij een regionale onderwijsadviesdienst. Daarvoor was ze in deze organisatie manager Middelbaar Onderwijs. Zij is dus intern doorgestroomd naar de directeursfunctie. Mijn begeleiding was gericht op deze overstap, waarbij Gerda’s grootste...