Werkwijze

Werkwijze bij incompany- & adviesopdrachten

 

Sta jij voor de uitdaging om met jouw organisatie of afdeling een nieuwe stap te zetten? Of voel je juist dat je ‘vastzit’ en weet je niet wat er nodig is voor een volgende stap? 

Soms helpt het advies en steun te vragen. Leading Academic kent de complexe omgeving waarin jij met je medewerkers deze stap wilt realiseren en helpt je met het aanscherpen van het vraagstuk en/of het implementeren van een oplossingsrichting.

Dit doen we samen met jou als opdrachtgever. Vanaf het eerste contact tot en met de evaluatie stemmen we af. Hiermee dragen we bij aan resultaten die duurzaam zijn.   

 

 

Stapsgewijze benadering

De eerste stap bij een organisatie- of opleidingsvraag is een kennismakingsafspraak met jou en eventueel betrokken collega’s, die vrijblijvend en kosteloos is. Samen kijken wij of Leading Academic voor jouw vraag de beste partner is. Is dit niet het geval, dan denken we graag mee wie dat wel kan zijn. 

Vervolgens is er een grondige intake. Hoe we dit doen en met wie, bepalen we gezamenlijk. Wij horen vaak terug dat we deze intake integer én positief confronterend vormgeven. We stellen de vragen die nodig zijn om de kern van het organisatie- of opleidingsvraagstuk boven tafel te krijgen. Een frisse blik van buiten zorgt vaak voor nieuwe ideeën. 

De intake ronden we af met een rapportage over onze bevindingen en een eerste aanzet voor een plan van aanpak. Dit is ook een ‘go/no go-moment’. Zowel jij als opdrachtgever en wij als opdrachtnemer bepalen wederom of Leading Academic de juist partner is. Bij een ‘go’ maken we vervolgens een definitief plan van aanpak met een offerte inclusief een begroting

Deze stapsgewijze benadering doen we voor alle opleidings- & adviesopdrachten. Uiteraard is de intensiteit afhankelijk van de grote van een opdracht. 

Als voorbeeld:
Voor het begeleiden van een afdelingsconferentie van één dag is er een online kennismaking. Daarna vindt de intake plaats, bijvoorbeeld in de vorm van een gesprek met een breed samengestelde voorbereidingsgroep. Een conceptvoorstel voor het programma, en de werkwijze tijdens deze conferentie, zijn dan de rapportage en het plan van aanpak. Je ontvangt dan ook een conceptofferte. Zo heb je als opdrachtgever een goed overzicht voor het maken van een definitieve keuze.   

Bij grotere organisatie- of opleidingsvragen is de werkwijze afhankelijk van de doelgroep, de complexiteit van de opdracht en de verwachte inzet van Leading Academic. 

Als voorbeeld:
Bij een grote adviesopdracht hebben we de volgende werkwijze gehanteerd:

 • Een face-2-face kennismaking met het afdelingshoofd en de teamleider.
 • Een intake met de volgende stappen:
  • Interviews met betrokken medewerkers.
  • Rapportage met een concept plan van aanpak voor het afdelingshoofd en de teamleider, gevolgd door een rapportage aan alle betrokkenen.
  • Binnen de organisatie is er intern overleg geweest, dat geleid heeft tot een ‘go’.
 • Een definitief plan van aanpak, inclusief een offerte met begroting. Daarin is ook opgenomen wie vanuit Leading Academic de opdracht zal uitvoeren, hoe we het contact met de opdrachtgevers (afdelingshoofd en teamleider) vormgeven en wanneer tussentijdse evaluatiemomenten plaatsvinden. 

Het blijft een samenspel tussen jou als opdrachtgever en wij als opdrachtnemer.

Ook bij incompany- & adviesopdrachten werken wij namelijk vanuit onze kernwaarden:

 • Oprechte interesse 

 • Warm confronterend 

 • Toekomstgericht

 

Meer informatie of vrijblijvend contact: mail naar: contact@leadingacademic.nl

Wat vinden anderen van Incompany & Advies?

“Als afdelingshoofd zie je de ingesleten communicatie-patronen soms niet meer. Met een heldere analyse en passend advies zijn we aan de slag gegaan. Training in combinatie met intervisie heeft de afdeling geholpen stappen te zetten en eerlijker met elkaar te communiceren.
Bijzonder hoe je in een veilige leeromgeving stappen met elkaar kunt zetten”.

Paul

Afdelingshoofd

“Ik zag wel dat de laboranten in ons wetenschappelijke instituut niet helemaal tevreden waren. Ze stelden zich ook klagerig op. Ik wilde hen een training bieden maar zelfs dat werd kritisch bekeken. We zijn toen samen met de adviseurs van Leading Academic aan de slag gegaan. Na interviews is een trainingsprogramma opgesteld dat echt heel goed heeft gewerkt”.

Janneke

Wetenschappelijk directeur

“Toen ik als medisch leider binnenkwam bij een zorginstelling, werd mij coaching aangeboden. Niet voor mijn persoonlijk functioneren, maar om vanaf het begin het team goed te begrijpen. Het is eigenlijk meer een organisatieadviestraject geworden dan een coachtraject.
Heel waardevol.
Veel valkuilen kunnen voorkomen! Dank!”

Noah

Medisch leider

Leading Academic is DE expert in het adviseren, coachen en trainen van de academische professionals die werken:

 • vanuit intrinsieke, inhoudelijke drijfveren;
 • in een complexe context.

Wij verzorgen coach-, advies- en trainingstrajecten, zowel incompany en als open inschrijving.

Wil je een vrijblijvend oriënterend gesprek voor je eigen ontwikkeling of voor jouw organisatie, dat kan altijd.

E-mail

contact@leadingacademic.nl

Telefonisch

+31 (0)168 85 23 80

LinkedIn

Laten we met elkaar linken.