Jacqueline vond het spannend om te onderhandelen met haar nieuwe werkgever

Eindelijk had Jacqueline de baan gevonden waar ze weer zichzelf kon ontwikkelen. Ze had er zin in. Haar huidige baan was volledig routine geworden en carrièreperspectieven waren er niet. Nu kreeg ze een kans in het onderwijs. Dat was een nieuwe sector voor haar. Dus ze had geen relevante werkervaring, dacht ze. Jacqueline zag als een berg op tegen de salarisonderhandeling. Ze wilde meer verdienen dan ze nu deed. En eigenlijk wilde ze ook een opleiding volgen.

Toen het salarisvoorstel binnenkwam, via een personeelsfunctionaris, gebeurde er waar Jacqueline al bang voor was: ze was ingeschaald in een aanloopschaal. Helemaal onderin de schaal. Het was dan wel iets hoger dan haar huidige salaris. Maar dat was het enige positieve. Haar suggestie tijdens het sollicitatiegesprek om een opleiding te volgen, was niet overgenomen. De eerste jaren was het niet noodzakelijk dat zij een formele bevoegdheid tot lesgeven had. Moedeloos belde ze mij voor advies. 

Herken jij dat ook? Het is zo lastig om voor jezelf te onderhandelen. Zeker als je het gevoel hebt dat je in een afhankelijke positie zit. 

Vaak zie ik in deze situaties de volgende primaire reacties: het sturen van een boze mail waarin je je teleurstelling weergeeft en om een nieuw bod vraagt. Of het accepteren van dit lage salaris omdat je de baan niet in de waagschaal wilt stellen. Deze laatste neiging had Jacqueline.

Mijn advies was stapsgewijs de situatie te benaderen. 

Stap 1 Stel informatieve vragen

Mijn eerste tip aan haar was om informatieve en open vragen te stellen. Reageer dus nog niet inhoudelijk op het voorstel. Voor Jacqueline was het onderwijs een nieuwe sector. Ze kende de CAO daarom in zijn geheel niet. Stel vragen zoals: Hoe zit het salarisgebouw in elkaar? Wanneer krijg je een periodiek erbij en wanneer kom je in een andere schaal? Hoe kun je opleidingen aanvragen? 

Hoe zit het beoordeling- en functioneringssysteem in elkaar? Probeer ondertussen in je netwerk en op internet te achterhalen wat normaal is aan salaris in deze onbekende sector. Kortom: zorg dat je op een beter informatieniveau komt. En weet dat personeelsfunctionarissen het leuk vinden als je je geïnteresseerd toont en vragen stelt. Doordat te doen, bouw je ook aan een relatie met hem/haar.

 Stap 2 Achterhaal wat je zelf heel belangrijk vind

Los van het voorstel kun je zelf ook nadenken over wat jij belangrijk vindt in je beloning. Toen Jacqueline dat ging inventariseren, kwam ze op de volgende punten: 

  • Ze wilde dat haar ervaring die ze had opgedaan in eerder werk ook werd gehonoreerd.
  • Ze was niet pas afgestudeerd. Ze had 8 jaar gewerkt. Ook als was het in een andere sector. Deels was het zeer relevante werkervaring.
  • Ze zou ook ’s avonds les moeten geven. Ze wilde dat zij ook daarvoor gecompenseerd werd.
  • Ook al was het niet noodzakelijk dat zij op korte termijn formeel bevoegd was, ze wilde wel heel graag een bepaalde opleiding.

 Stap 3 Formuleer je bezwaren in positieve vragen of voorstellen

Deze wensen heeft Jacqueline vervolgens in positieve vragen in een mail voorgelegd aan de personeelsfunctionaris én haar leidinggevende:

  • Hoe komt mijn ervaring en kwaliteiten terug in mijn salariëring?
  • Hoe wordt het werken in de avonduren gecompenseerd?   
  • Ook als is een bevoegdheid niet noodzakelijk, ik wil me als docent graag ontwikkelen zodat ik mijn werk kwalitatief goed kan uitvoeren. Welke opleidingsmogelijkheden zijn er?

Deze vragen zetten de personeelsfunctionaris en de leidinggevenden aan het denken. Ze vonden dit eigenlijk wel reële vragen. Tenminste de 1e en 3e wel. Met één mail kreeg ze er twee periodieken bij en kan ze een opleiding gaan volgen.

Twee uit de drie doelen gerealiseerd en een goede verstandhouding met de personeelsfunctionaris en de leidinggevende behouden. Geen slecht resultaat toch!