Op sommige momenten in je carrière is het lastig om gemotiveerd te blijven. Zo ontmoette ik Leanne, een personeelsadviseur van 55 jaar die al 20 jaar bij een gemeente werkte. Sinds twee jaar was er een nieuwe gemeentesecretaris. Met de vorige had zij een vertrouwensband en was zij zijn persoonlijk adviseur. De nieuwe was voor haar niet te benaderen. Ze baalde daar enorm van. Zeker als ze bedacht dat ‘ze nog 12 jaar moest!’

Toen ik haar de eerste keer telefonisch sprak, hebben Leanne en ik ontzettend gelachen. Ze hoorde zichzelf de hele tijd klagen en ze herkende zichzelf niet. We hebben na 15 minuten het gesprek beëindigd met de boodschap: ‘Werk aan de winkel. Dit moet anders’.

Tip 1 Is het goed zo in jouw leven?
De eerste stap die we samen zetten, was naar het leven van Leanne in totaliteit kijken. Hoe was haar privéleven, haar sociale contacten, haar fysieke gesteldheid. Wat ik wilde, was weg van die ene persoon, de gemeentesecretaris, die haar leven op dat moment vergalde. Zoveel macht geven aan één persoon: onzin toch? Belangrijker is om zelf te bepalen of jij in jouw leven zinvol bezig bent. Door dit bredere perspectief als uitgangspunt te nemen, ontstond bij Leanne veel rust. Ze voelde zich aangesproken op de positieve krachten in haarzelf. De meeste thema’s gaf ze een dikke voldoende. Maar ze had ook een vader waar ze veel mantelzorg voor verrichte. Dat maakte dat de balans in haar leven niet goed meer was. Wel wist ze dat de mantelzorg een plaats in haar leven moest krijgen, want dat vond ze wel zeer waardevol.

Tip 2 Weet vanuit welke waarde je wilt werken
Door de nieuwe gemeentesecretaris was er binnen de organisatie een veel zakelijkere cultuur ontstaan. Leanne wist zich hier niet goed mee te verhouden. Het paste niet bij haar. We zijn toen gaan kijken vanuit welke waarden zij wilde werken. Deze waren: betrokkenheid, harmonie en veelzijdigheid. We zijn gaan kijken hoe ze vanuit deze waarden kon werken in de nieuwe context. De eerste stap was deze nieuwe werkelijkheid te accepteren als gegeven. Deze is ze gaan benaderen vanuit  de waarde ‘harmonie’ in plaats van ‘afzetten tegen, vanuit negativiteit en ontevredenheid’.  Ze is gaan kijken wat de positieve gevolgen waren van de zakelijke cultuur: heldere sturing, hogere efficiency en een aanspreekcultuur. Vooral dit laatste vond zij prettig. Daardoor hoefde zij niet meer ingezet te worden als een soort ‘haarlemmerolie’. Dit was namelijk wel het geval bij de vorige gemeentesecretaris.  Door de situatie op deze manier te benaderen werd die voor haar acceptabel. We zijn vervolgens gaan kijken hoe zij vanuit de waarden ‘betrokkenheid en veelzijdigheid’ haar rol opnieuw kon invullen.  

Tip 3 Durf beslissingen te nemen
Omdat je op deze leeftijd zoveel ervaring hebt, is het soms juist lastiger om beslissingen te nemen. Je blijft dan malen en piekeren. Dit kost bergen energie en brengt je nergens. Wat vaak helpt, is jezelf te adviseren. Ik heb Leanne de volgende vraag gesteld: ‘Stel dat jouw beste vriendin zich in jouw situatie bevindt en zij vraagt jouw advies. Wat zou je haar dan adviseren?’ Ze was snel met haar antwoord:

  • Door de weeks tijd inruimen voor de mantelzorg voor je vader, zodat je in het weekend voldoende tijd hebt voor jezelf en voor je hobby’s.
  • Focus aanbrengen in je werk en twee projecten afstoten.
  • De kracht van de zakelijke cultuur omarmen, zodat je niet meer die klagende P&O’er bent.

Toen ik haar vroeg, waarom zij zelf deze adviezen niet direct overnam, kwamen er allerlei argumenten en redeneringen die zowel zinnig als onzinnig waren. Deze stortvloed aan woorden heb ik stopgezet met het advies: ‘Houd op met denken en piekeren. Hier word je heel ongelukkig van. Ga doen!’ Dit heeft enige tijd nodig gehad en nu is zij stap voor stap aan de slag gegaan. Ik kijk met zeer veel respect naar de manier waarop Leanne deze transformatie is aangegaan.

Workshop Kiezen vanuit Kracht:
Hoeveel kansen krijg je in het leven om echte keuzes te maken? Misschien liggen er inmiddels meer achter je dan voor je.

We bedoelen de keuzes die richting geven aan hoe jij in het leven wenst te staan.

Met dit thema gaan we in deze eendaagse workshop aan de slag. Je maakt gebruik van je levenservaring door te kijken naar de positieve leer- en ontwikkelmomenten uit het verleden.

Kijk voor meer informatie op: femaletopsenior.nl