Een bekend citaat uit de inaugurale rede van Nelson Mandela in 1994 kwam ik weer tegen. En deze woorden raakten mij opnieuw.

‘De diepste angst is niet dat we onmachtig zouden zijn.
Onze diepste angst is juist onze niet te meten kracht.
Niet de duisternis, maar het licht in ons, is wat de meesten vrezen.
We vragen onszelf af: ‘Wie ben ik om mezelf briljant, schitterend, begaafd of geweldig te achten?’

Maar waarom zou je dat niet zijn? Je bent een kind van God!
Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden.
Er wordt geen licht verspreid, als de mensen om je heen hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid.

We zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen. 
We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is, te openbaren.
Die glorie is niet slechts in enkelen, maar in ieder mens aanwezig.
En als we ons licht laten schijnen, schept dat voor de ander de mogelijkheid hetzelfde te doen.

Als we van onze diepste angst bevrijd zijn, zal alleen al onze nabijheid anderen bevrijden.’

Met de oprichting van Topvrouw.nl heb ik iets gedaan dat uniek is in mijn leven. Ik heb gekozen voor wat ik wil bijdragen aan de wereld. Ik heb gekozen voor mijzelf en voor jou. Ik heb mijzelf lang klein gehouden. Gedaan wat anderen van mij verwachtten. Wat ik van mijzelf verwachtte.

Nu doe ik, wat ik zelf wil doen. Vrouwen ondersteunen om ook te stralen. Ik ben nu ruim een jaar bezig. Ik geniet van de resultaten die ik zie. Zeer competente vrouwen die nu stappen zetten, die zij eerst niet durfden te maken. Dat ik daaraan mag bijdragen, is zo’n overweldigende eer.

Aansluitend op het citaat van Nelson Mandela ben ik op bezig geweest met de vraag die Sheryl Sandberg (COO van Facebook) stelt in haar boek ‘Lean in’:

‘Wat zou je doen, als je niet bang bent?

Deze vraag fascineert mij ook enorm. Als ik niet bang zou zijn, zou ik meer naar buiten treden. Niet alleen me laten horen met mijn nieuwsbrieven, Facebook en LinkedIn. Ook meer presentaties verzorgen om mijn doel te verwoorden en met anderen te delen. Ik wil de discussie aangaan met mensen die zeggen dat vrouwen niet ambitieus zijn, die zeggen dat vrouwen het spel niet snappen, dat vrouwen bang zijn om een topfunctie te dragen. Dan raak je me namelijk enorm. Want mijn overtuiging is, dat als je bij een vrouw de juiste snaar raakt, dan gaat zij. En dat is wat ik wil met Topvrouw.nl: de vrouw, jou dus ook, zelf laten ontdekken op welke manier jij je ambitie kan waarmaken, hoe jij je angst kan overwinnen, hoe jij kan stralen.