Interview met Margreet van Rixtel – oprichter van Topvrouw.nlTeam Topvrouw.nl 2019

Margreet (4e van links) en het team Topvrouw.nl

“Als kleuter probeerde ik letterlijk en figuurlijk binnen de lijntjes te kleuren. Ik had een ouder zusje dat gehandicapt geboren was en veel huilde. Ik besloot als kleuter dat het dan verstandig was om altijd rustig en lief te zijn. Ik heb pas toen ik in de dertig was echt een keer stevig buiten de lijntjes gekleurd. Door, toen niemand het niet meer verwachtte, ervoor te kiezen dat ik naast de zorg voor twee stiefkinderen ook biologische kinderen wilde. En zo kreeg ik twee zoons”.

“Vijftien jaar later, toen mijn man besloot zijn carrière af te bouwen, wilde hij met mij de wereld over zeilen. Ik zei nee, omdat ik het tijd vond om nu echt te gaan voor het opzetten van Topvrouw.nl. Of zoals mijn man het noemde: om te gaan bouwen aan mijn eigen kathedraal. De vrouwen voor wie mijn organisatie werkt, zijn inhoudelijk stuk voor stuk steengoed. Bewust of onbewust kleuren ze echter vaak binnen de lijntjes omdat ze denken dat anderen dit van ze verwachten en ze graag aan verwachtingen voldoen.

Ons programma voor dertigers is erop gericht om behendig en bewust met dat spervuur van (eigen en andermans) verwachtingen om te gaan. Ons programma voor veertigers helpt om voor die echte carrièrestap te kiezen en die zichtbaar te maken. En vijftigers helpen we de moed te verzamelen om te zeggen NU IK. En welke keuze, die hierop volgt, te helpen maken”.

“Zo is er de vrouw die oncoloog werd, mede vanwege het feit dat het een statusgericht vak was. Omdat ze zich niet kon verenigen met de wijze waarop in ons land palliatieve zorg wordt verleend, heeft ze nu voor dat vakgebied gekozen om daar eigenhandig verandering in te brengen. Of de biomedische wetenschapper die zich jarenlang
klein en onzichtbaar hield omdat ze in een rolstoel zat. Nadat ze ons programma volgde, is ze figuurlijk opgestaan om zich zichtbaar te maken. Ze wint nu de ene wetenschappelijke prijs na de andere”. “Vrouwen voelen zich in hun loopbanen nogal eens onvoldoende erkend en begrijpen dan lang niet altijd waarom. Wij proberen dat zichtbaar te maken en helpen met het uitdokteren van de kansen en de weg vooruit. Vaak betekent dit dat ze hun weg inkleuren ver buiten de eerste gedachte lijntjes”.

bron: VLZ-Magazine, interview Ewald Theunisse