De vakantie als moment om even stil te staan, te reflecteren. Ik hoop van harte dat je jezelf dat gunt. Tijdens een wandeling of lekker aan het strand. Gewoon bij jezelf stilstaan hoe het met je is.

Wat ik je dan wel graag wil meegeven:

  • Vaak komen eerst de negatieve en zelfkritische gedachten omhoog. Het negatieve blijft vaak langer in ons hoofd hangen, maar zeker ook omdat het een feminien patroon is om alles te internaliseren.
  • Laat deze negatieve gedachte aan je voorbij gaan. Dit is namelijk niet reflecteren maar jezelf beoordelen. Ook is het de kunst om je niet met anderen te vergelijken. Het gaat om jou.

Reflecteren is stilstaan bij hoe je de keuzes hebt gemaakt in de afgelopen periode, wat je energie gaf en wat je energie kostte. Het is een vorm van achteraf oriënteren. Probeer uit het oordeel te blijven. Terugblikken, analyseren, verbanden zien, patronen herkennen: daar gaat het om.

 

Je kan daarbij gebruik maken van de volgende stappen:

1. Terugblik

Wat wilde ik de afgelopen periode realiseren? Wat waren mijn (impliciete) doelen en wensen? Waar heb ik (on)bewust aan gewerkt?

2. Wat heb ik werkelijk gedaan?

Wat is er concreet gebeurd? Wat wilde ik? Wat deed ik? Wat dacht ik? Wat voelde ik? 

3. Bewustwording

Zie ik een verband tussen de antwoorden? Zie ik een patroon bij mezelf? Wat was daarbij de context? Hoe beïnvloedde die mijn handelen? Wat betekent dit nu voor mij? Wat is mijn ontdekking bij deze reflectie, de positieve probleemdefinitie? 

4. Alternatieven zoeken

Wat betekent deze ontdekking voor me? Wat zijn alternatieve mogelijkheden van handelen of denken? Welke voor- en nadelen hebben die? Wat neem ik mezelf voor?

Om een voorbeeld te geven over mijzelf: vorig jaar heb ik te hard gewerkt. Daarom wilde ik dit jaar meer delegeren en meer ruimte voor ondernemerschap creëren. Als ik nu terugkijk op de afgelopen periode, dan zie ik dat ik twee nieuwe coaches aan het team heb toegevoegd. Ik heb vaker opdrachten naar de coaches van mijn team doorverwezen, wat ik best spannend vond. Maar ik zie ook dat ik toch weer te veel uren heb gemaakt, dus mijn patroon is nog niet doorbroken. Ik ga daarom in de komende periode nadenken over hoe ik mijn handelen kan aanpassen, wat ik kan doen om mijn patronen te doorbreken. Daar gebruik ik deze zomer maar eens voor.

Ik wens jullie een mooie en reflectieve zomer toe.