Herken je dit: je hebt veel pittige taken, maar weinig formele bevoegdheden. Dus je kunt mensen wel beïnvloeden, maar niet direct aansturen als leidinggevende. Dat is best lastig en vraagt om persoonlijk leiderschap waarbij je tact en overtuigingskracht nodig hebt. Als je deze situatie herkent, dan kunnen deze tips misschien helpen. 

 

Tip 1    Weet waar je zelf voor staat en spreek dit uit

Vaak denk je dat iedereen wel weet waarom jij dit werk doet, wat jou motiveert en wat je wilt bereiken. Onbewust denk je, dat wat jij wilt, anderen ook willen. Dat is dus niet zo. Ieder heeft zijn eigen achtergrond en referentiekader. Daarom is het zo belangrijk dat je regelmatig aangeeft waar jij met je werk naartoe wilt. Johan Cruijff zei het zo mooi: ‘Ik heb een verschrikkelijke hekel aan iemand die beweegt, maar niet weet waar naartoe’.  Dus als je de kans krijgt om te formuleren wat jouw motivatie is, wat jouw drijfveren zijn, dan is het belangrijk om dit te doen.
 

Tip 2    Ken de drijfveren van je collega’s 

Aansluitend op tip 1 is het advies om de drijfveren van de andere mensen in je afdeling te kennen. Deze kunnen anders zijn dan die van jou. En probeer hierbij niet te vervallen in oordelen. Dat is soms lastig. Als jij als arts gericht bent op kwaliteit van zorg, dan kun je je collega’s veroordelen die vooral gaan voor het geld en daardoor op productie sturen. Maar wil je effectief invloed uitoefenen dan is de drijfveer van een ander ‘een gegeven/een feit’. Het weten wat die drijfveer is, is kennis die je nodig hebt om invloed uit te oefenen. 

Tip 3      Geef én neem 

Adam Grant onderzocht de eigenschappen van ‘gevers’ en ‘nemers’. De nemers zijn vaak op korte termijn succesvol, maar omdat ze er niet in slagen duurzame relaties op te bouwen, ebt dat succes snel weg. Uit Grants onderzoek bleek dat de gevers vaak de minst succesvolle individuen zijn, omdat ze misbruik van zich laten maken. Maar als ze dat kunnen voorkomen, zijn ze juist het meest succesvol van iedereen. Gevers bouwen een ijzersterk netwerk op. De mensen die ze in het verleden hebben geholpen, doen later graag iets terug. Ik zie veel vrouwen wel heel veel ‘geven’, maar niet ‘nemen’. Maar dat is wel aan te leren! Zeker als je dit doet vanuit inhoudelijke drijfveren. 

Tip 4      Blijf positief 

Soms is het lastig, zeker als je werkt met veel mensen die andere drijfveren hebben dan jij. Toch werkt een positieve houding het beste als je invloed wilt uitoefenen. Je kan dan ‘jouw virus’ overbrengen op de anderen. Positief zijn, houdt in dat je probeert de zonnige kant te blijven zien. Ook betekent dit dat je coalitievorming zo veel mogelijk mijdt, dus niet meegaat in het ‘wij tegen zij’-denken en de roddel en achterklap die daardoor ontstaat. Positiviteit heeft als extra voordeel dat we creatiever worden en instrumenten ontwikkelen om het beste uit ons leven te halen, zoals de Amerikaanse hoogleraar Barbara Frederickson ontdekte. Je moet het dan niet halfslachtig aanpakken, want volgens Frederickson is er een omslagpunt: pas wanneer er tenminste driemaal zoveel positieve als negatieve emoties zijn, ontstaan die eigenschappen.

Tip 5      Blijf relativeren, maak het niet persoonlijk 

‘Wij vrouwen met een missie’ hebben vaak een grote valkuil. Als we veel weerstand krijgen, dan gaan we nog meer duwen, overtuigen, ‘tell-sell’ tactieken hanteren. En als dat niet lukt, raken we gefrustreerd en gestrest. Dan raak je je kalmte en evenwicht kwijt en daarmee je invloed. Je maakt het dan ook dikwijls persoonlijk. Invloed uitoefenen betekent soms ook je verlies nemen, doelen (tijdelijk) loslaten, andere invalshoeken verkennen.

Ik hoop van harte dat deze tips je gaan helpen om jouw doelen te realiseren. Mocht je hierin vastlopen, kunnen workshop van ons je helpen. Kijk maar eens. Je leert dan om beter te onderhandelen en het politieke spel

te doorzien. Als dat lukt, dan wordt informeel leiderschap ook veel leuker, bemerk ik bij de deelnemers. En dat gun ik jou natuurlijk ook.

Heel veel succes!

Hartelijke groet,

Margreet van Rixtel
Oprichter Topvrouw.nl