De grootste verandering is intern. Geen moment spijt van dat ik op eigen kosten heb meegedaan.

Ik wilde méér, maar had geen duidelijk idee van wat dat precies was en hoe ik dat moest bereiken. Zeker niet omdat mijn leidinggevende mij daarin niet voldoende steunde. Toen ik de advertentie van Topvrouw over het jaarprogramma las, had ik gelijk het gevoel: ‘dit is iets voor mij, hier heb ik behoefte aan!’. Dus ook al werd mijn verzoek om financiële steun door mijn leidinggevenden niet gehonoreerd (hoe illustratief !), toch besloot ik – na enkele verhelderende telefoontjes met Margreet – op eigen kosten aan het programma mee te doen. En daar heb ik geen moment spijt van gehad!

De grootste verandering is intern: ik ben meer overtuigd dat mijn ambities en loopbaanwensen er mogen zijn, en dat ik ervoor mag gaan om ze te behalen. Tegelijkertijd zijn er daadwerkelijk zaken veranderd: vage PhD plannen van een jaar geleden zijn inhoudelijk concreet geworden. Qua aanstelling verwacht ik binnenkort ook veranderingen. Ik geef en ontwikkel meer trainingen en heb een uitbreiding van mijn aanstelling daarvoor gekregen. Ik heb duidelijker voor ogen waar ik naartoe wil en zet mijn netwerk in om dat te bereiken. Ik ben me meer bewust van de politieke omgeving en weet beter hoe ik daarin het spel mee moet spelen. Contacten leggen op het hoogste universitaire niveau vind ik daarbij nu minder spannend en veel meer vanzelfsprekend.

Ik heb de deelname aan het jaarprogramma als zeer inspirerend, ondersteunend en verrijkend ervaren. De tip die Margreet gaf om dagelijks een complimentenlijst op te stellen was echt goud waard. Door elke dag op te schrijven waar ik trots op was verdwenen de belemmerende overtuigingen langzaam meer op de achtergrond en werden vervangen door een sterker gevoel ‘er te mogen zijn’ en dat ik een toegevoegde waarde heb.

Ik vind de afwisseling van soorten bijeenkomsten één van de sterkste aspecten van het jaarprogramma. Ten aanzien van de telefonische intervisie was ik verbaasd hoeveel inzichten zo’n uurtje kan bieden. Ondanks die diepgang in het hele programma werd het nooit ‘zwaar’, en was er altijd ruimte voor humor, gezelligheid en relativering. Ik heb de begeleiding van Margreet en Heleen als zeer competent en respectvol ervaren. Ik kon altijd mezelf zijn, met mijn onzekerheden en kwetsbare momenten. Ze hebben duidelijk kennis van zaken en weten die ook over te brengen. Tijdens alle bijeenkomsten weten ze een sfeer van veiligheid, deskundigheid en gezelligheid te creëren.

Ik kan het Topvrouw jaarprogramma van harte aanbevelen aan andere vrouwen (en mannen?) die een stap willen maken, maar niet weten hoe, of tegen drempels oplopen. Het jaarprogramma is een gedegen begeleidingsprogramma, dat doordacht is opgebouwd, met aandacht voor hoofd èn hart, persoonlijke aandacht, contact met anderen, het is niet oppervlakkig. Voor mij was het precies wat ik nodig had.

Voor mij zijn de kosten het zeker waard geweest. Het was een zeer nuttige investering in mijn eigen ontwikkeling waar ik in de rest van mijn loopbaan veel profijt van ga hebben. Het jaarprogramma heeft mij over een dood punt heen geholpen, en op een diepere laag inzichten gegeven waardoor ik verwacht dat ze blijvend zullen zijn. Ik verwacht dat de investering zich in de toekomst terug zal winnen door een beter salaris, maar zelfs al gebeurt dat niet, dan heeft het programma me veel rustgevende innerlijke rijkdom gegeven.

AZ, Beleidsadviseur en trainer universiteit