In mijn artikel ‘zit jij in een stippeltjesfase’ uit 2021 gaf ik aan dat ik als ondernemer in deze fase heb gezeten. Een fase van het niet weten en in cirkeltjes denken. Zo’n voldoening halen uit het begeleiden van vrouwen en daarnaast veel plezier hebben met mijn team. En toch merkte ik dat er bij mij steeds meer vragen omhoog kwamen:

  • Wat doe ik met ontwikkelingen zoals in gang gezet door onder meer ‘Black lives matters’?
  • Ik versterk vrouwen, maar ze gaan weer terug naar een cultuur waarin zij zich soms niet (h)erkend voelen. Wat doe ik daarmee?
  • Hoe divers ben ik nu eigenlijk met mijn doelgroep en mijn team…

Veel schrijven en praten helpen mij om het dan helder te krijgen. Daarmee zal ik jullie niet lastig vallen. Ik wil namelijk heel graag het resultaat met jullie delen!

In het najaar van 2022 ga ik werken met een nieuwe naam, een nieuw logo,
een nieuwe website.

Leading Academic

Leading Academic dus. We willen onze verantwoordelijkheid nemen voor de cultuur en het leiderschap in organisaties, waarin jullie werken. Daarbij kijken we breder dan alleen naar genderdiversiteit. Ook diversiteit op het gebied van culturele achtergrond of opleidingsniveau speelt vaak een rol. We gaan dus zowel mannen als vrouwen begeleiden en zo samen bouwen aan een nieuwe cultuur.

Wat gaan we doen met onze bestaande activiteiten:

  • Het jaarprogramma, speciaal voor vrouwelijke professionals, zetten we voort. Dat is en blijft onze corebusiness. Wel met een nieuwe naam FemaleLeadingAcademic.
  • Andere programma’s zoals Help, Media!Leren met Hoofd én Lichaam en individuele coaching via het VIP programma stellen we open voor mannelijke en vrouwelijke professionals. 

Wat wordt nieuw? 

We gaan programma’s ontwikkelen waarin we leidinggevenden zoals teamleiders, projectleiders en coördinatoren, handvatten willen bieden hoe zij een divers team kunnen aansturen. 

Het is zo makkelijk gezegd: een divers team levert betere resultaten en we moeten streven naar inclusief leiderschap. Maar hoe doe je dat? Wat betekent dat voor jou als leider. Hoe kun je dat realiseren. 

We putten hierbij uit onze huidige ervaringen. Zo zijn we nu al bezig met vraagstukken zoals: 

  • Hoe creëer je verbinding tussen bijvoorbeeld buitenlandse promovendi en de Nederlandse analisten in een fundamenteel wetenschappelijke onderzoeksafdeling?
  • Hoe kan je de samenwerking verbeteren in jouw organisatie tussen praktisch opgeleide mensen en de academici?
  • Hoe creëer je een psychologische veilige cultuur in een organisatie?

Voor deze vraagstukken willen we ons als Leading Academic team ook verder verantwoordelijk maken. 

Voor mij een heel spannende ontwikkeling. We zijn nu hard aan de slag rondom de website en alle systemen. Na de zomer van 2022 gaan we live.

Margreet van Rixtel