Tijdens de kennismaking met vrouwen die deelnemen aan mijn programma’s stel ik vaak de vraag:

‘Wat houd je nu tegen om gewoon te gaan doen wat je graag wilt?’

De variëteit aan antwoorden is natuurlijk groot. Een ieder heeft haar eigen verhaal. Toch zie ik ook overeenkomsten.

  • Ik wil wel een volgende stap maken, maar kan ik dat wel? Ben ik wel goed genoeg?
  • Nu zien mijn collega’s en leidinggevende mij als een professionele harde werker die ook aardig is. Hoe kijken ze naar mij als ik een aantal taken niet meer doe?
  • Ik heb nu een leidinggevende positie aangenomen, maar eigenlijk voel ik me daar niet sterk genoeg voor!

Als ik dan doorvraag, komen er allerlei gedachten bij hen naar boven die hen echt belemmeren om de juiste keuzes voor zichzelf te maken. Dit zijn zoals wij dat in onze professionele termen noemen:

Belemmerende gedachten en overtuigingen: hardnekkige gedachten en gevoelens over jezelf die jou behoorlijk in de weg zitten.

Een paar voorbeelden:

  • Ik ben nu eenmaal meer iemand op de achtergrond dan een netwerker.
  • ‘Nee, zeggen’ dat leer ik nooit!
  • Ik kan het wel proberen, maar je zult zien, dat gaat toch weer mis!

Ik ben op internet in de theorieën gedoken en stuitte binnen de klinische psychologie op het bekende verschijnsel selffulfilling prophecy. Deze werkt zowel positief als negatief. Mensen met belemmerende gedachten hebben de neiging om negatieve voorspellingen te doen over zichzelf, de toekomst en de wereld om hen heen. Door de focus op negatieve gebeurtenissen te leggen, zien zij hun voorspelling ook daadwerkelijk uitkomen. Twee voorbeelden:

  • De leidinggevende ziet mijn prestaties niet. Dus wat ik ook doe, ik zal niet hogerop komen.
  • Ik ben niet iemand die zich makkelijk profileert en op de borst slaat, wat wel nodig is om in deze omgeving hogerop te komen. Dus dat zal mij niet lukken.

Het hebben van verwachtingen over onszelf of over anderen, heeft dan effect op hoe we ons (on)bewust gaan gedragen. Natuurlijk hebben we allemaal onze beperkingen en is het goed deze onder ogen te zien, maar wat ik merk is dat vrouwen zichzelf vaak met veel negatieve gedachten en verwachtingen ‘omlaag’ praten. En omdat ze zich dan onbewust ook zo gaan gedragen, worden ze daar dan ook weer in bevestigd. Dat is de reden dat belemmerende overtuigingen zoveel effect hebben.

Herken je dit van jezelf? Wat zijn dan jouw belemmerende gedachten die jou verhinderen om te doen wat je wilt doen? Daar zicht op hebben, je hiervan bewust zijn is een heel belangrijke stap!

Terug naar het verschijnsel selffulfilling prophecy. Deze werkt zoals gezegd zowel positief als negatief. Daar zit dus ook ‘de oplossing’. Voor jou is je gedachtepatroon logisch. Misschien heb je deze via je opvoeding aangeleerd. ‘Doe nu maar gewoon, dan doe je al gek genoeg!’ is een Nederlandse opvatting die niet bevordert dat jij je echt durft te profileren. Maar is jouw gedachtepatroon wel correct? Wat als je deze nu eens rationeel beschouwt, misschien jezelf eens opstelt als een objectieve buitenstaander? Kloppen jouw aannames dan wel? Is het mogelijk om deze met feiten uit jouw verleden onderuit te halen? Kun je deze belemmerende overtuigingen ook stap voor stap afbreken?

De eerste stap is om zicht te krijgen op jouw persoonlijke belemmerende overtuigingen.

Daarom is mijn vraag of je die voor jezelf eens op een rij zou willen zetten. In mijn volgende artikelen zal ik dan verder ingaan op de wijze waarop je belemmerende overtuigingen kunt aanpakken.

Bemerk je nu al dat je vast blijft zitten, neem dan contact met ons op. Dan kijken we wat we voor jou kunnen betekenen!