‘Hoe gaat het met je?’ Dat was de vraag die ik altijd stelde aan de start van een leergang of coachingbijeenkomst. En dan kreeg ik vooral antwoorden over de dingen die niet gelukt zijn, waar zij zich ontevreden over voelde of een beschrijving van een negatieve ervaring met een collega. Het hart werd gelucht en in dat hart zat dan veel negativiteit. 

Herken je dat? Dat als je nadenkt over je werk of over jezelf dat er dan eerst negatieve punten naar boven komen. Zaken waarover je ontevreden bent. Je gevoel van falen in een situatie. Dat betekent dan ook vaak dat, als je even aan je werk denkt, het negatieve allereerst overheerst. Onbewust kost dat energie. Energie die niets oplevert.

Een aantal jaren geleden heb ik de startvraag veranderd.

‘Kijk eens op de afgelopen periode terug.
Waar ben je trots op, wat heb je gewoon goed gedaan?’

Ik kan je zeggen dat je het dan echt hoort kraken in de hersenpan. Dit is een vraag die een andere denklijn in gang zet. Een denklijn die we te weinig gebruiken.

En dan komen de leuke antwoorden waarin positieve energie zit. Een aantal voorbeelden uit mijn praktijk van de afgelopen maanden:

  • Ik sta steviger in mijn schoenen. Ik besef mijn eigen waarde nu beter.
  • Ik heb tijdens het werkoverleg nadrukkelijker mijn mening gegeven en hieraan vastgehouden.
  • Ik heb actief genetwerkt en ben echt verder gekomen in het bereiken van mijn doel.

Met het stellen van een andere vraag bereikte ik dus al heel veel. Dat is nu de geheime kracht van trots. En dat is wat ik je graag wens voor 2014! Sta op dit moment eens even stil bij iets waar je trots op bent. Voel je wat er gebeurt met je?

Hoe kan jij nu ook deze omslag van denken in gang zetten? Dat hangt van jouw dagelijkse werkwijze af.

  • Ben je iemand die met lijstjes werkt? Dan is het heel leuk om naast te ’to do’ kolom, ook een ’trots’ kolom te maken. Daar dit woord al op het vel te zetten worden je hersenen al beïnvloed door de kracht van dit woord.
  • Je kunt het op je screensaver zetten of maak een foto van het woord TROTS en zet deze als startfoto op je tablet of mobiel. Je zult verrast worden door het effect.
  • Nog effectiever is het om dagelijks, of ten minste eenmaal per week, je gedachten over de vraag ‘Waar ben ik trots op?’ op te schrijven. In een boekje of een document.