Vaak wordt aan mij gevraagd of ik vóór of tegen quota voor vrouwen ben. Dat vind ik zo’n lastige vraag. Het is niet dat ik daar geen mening over heb, het is alleen een maatregel die niet bij mijn denken past. Ik wil mensen en organisaties stimuleren, belonen, enthousiasmeren. Daarom ben ik zo ontzettend blij dat een nieuw initiatief zo warm onthaald is. Dinsdag 21 november jl. is voor de eerste keer de Caty Asscher Award uitgereikt.

Het is een 2-jaarlijkse prijs voor het meest aansprekende initiatief of good practice dat in organisaties met succes en duurzaamheid een beweging in gang heeft gezet om mannen en vrouwen vanuit ieders kracht gezamenlijk het verschil te laten maken. 

De CA Award geeft erkenning, vergroot de zichtbaarheid van het winnende initiatief als rolmodel en inspiratiebron voor anderen zodat zijn of haar gedachtengoed op het gebied van shared leadership zich als een olievlek kan uitbreiden.

Organisaties straffen of belonen?

Maleene de Ridder, Lieke Thijssen en ik hebben het initiatief voor deze CA Award genomen. Ten eerste om Caty te bedanken. Zij heeft als pionier vele mannen en vrouwen bewust gemaakt van feminiene en masculiene patronen en de kracht van SAMENwerking. Wij willen hier op voortbouwen. Het motto van deze CA Award is niet voor niets:

Succes door SAMENwerken met de verschillen

En met deze CA Award kan ik nu dus voortaan iedereen die vraagt of ik vóór of tegen quota ben een helder antwoord geven.

Met Topvrouw is het mijn missie om vrouwen te stimuleren om vanuit kracht vorm te geven aan hun eigen Top en zo wil ik ook dat organisaties vanuit hun eigenheid werken aan diversiteit. Met het initiatief voor de CA Award wil ik organisaties die hier actief aan werken stimuleren, belonen en enthousiasmeren. Samen met Maleene en Lieke ga ik zoeken naar partners en sponsoren om de CA Award ook materieel aantrekkelijk te maken.

Op 21 november jl. is de eerste CA Award aan Caty Asscher zelf uitgereikt. In de komende twee jaar zal zij met haar mede-juryleden Huib Pols en Annemarie van Iren verschillende initiatieven bekijken en beoordelen. Als winnaar mag zij dan het beeld met de bijzondere naam ‘Diversivicatie’ overhandigen aan de volgende winnaar. Noteer alvast in je agenda:

De volgende CA Award wordt op donderdag 14 maart 2019 uitgereikt!

Ik ben heel benieuwd wat jij van dit initiatief vindt en mocht je leuke ideeën hebben, dan horen we die graag.

Hartelijke groet,

Margreet van Rixtel
Oprichter Topvrouw