‘Topvrouw van het jaar’: vaak gaat deze naar iemand in de non-profit wereld. In 2019 ging de prijs   voor het eerst naar een vrouw in de academische wereld: Rianne Letschert. Ik ben nieuwsgierig naar haar verhaal omdat ik veel vrouwen begeleid die werken in deze wereld, en een aantal direct in haar omgeving. Ik las en zag diverse interviews met haar en deel hierbij graag wat me opvalt. Daarbij was mijn invalshoek vooral ‘Wat helpt jou als mijn lezer?’

Inspirerende voorbeelden
Max van der Stoel, oud-minister eerste hoge commissaris Nationale Minderheden van de OVSE, was haar promotor en ook een belangrijke inspirator van haar. Toch lees ik dat een vrouw, die ze heeft leren kennen in Ruanda en van wie een foto in haar kamer hang, haar echte inspiratiebron is.

‘Deze dame is voor mij iemand die er echt toe doet. Ik heb haar leren kennen in Ruanda.
Iemand die alle slechts waartoe mensen in staat zijn, heeft meegemaakt, en die toch door gaat en positief in het leven staat. Mensen zoals zij geven mij een enorme drive. Ze is gemarteld, verkracht, zag haar kinderen voor haar ogen vermoord worden, en nog veel meer… Ze heeft het allemaal meegemaakt en steeds opnieuw. Als je haar verhalen hoort en toch haar veerkracht voelt, dan kun je niet anders dan alles uit je eigen kracht halen om je in te zetten voor welk doel dan ook’.

 

Twijfel
Studeren was niet vanzelfsprekend in haar omgeving. Van haar familie is zij de eerste die naar een universiteit ging. Promotie heeft ze ervaren als een zwaar proces, vooral mentaal. Ondanks alle inzet, moest ze relativeren dat haar onderzoek niet de wereld ging veranderen. Twijfel herkent ze vaker bij vrouwelijke promovendi dan bij mannelijke. Vrouwen kunnen er echt doorheen zitten. Dat ziet ze minder bij mannen. Ze zoekt dat in het perfectionisme van vrouwen die vinden dat het meteen geweldig moet zijn. Onzekerheid en kritisch op zichzelf zijn, speelt daarbij een grote rol. Ook toen zij net rector magnificus van Maastricht University was, had zij ook het idee dat zij zich extra moest bewijzen als eerste vrouwelijke en jongste rector ooit. Daarom wilde ze het beste voorbereid zijn, als er een vergadering was.

Als ik dit alles zo lees is dit, naast goed voorbereiden, wat haar helpt:

  • nieuwsgierig zijn;
  • moeilijke onderwerpen en (persoonlijke) onzekerheid bespreekbaar maken;
  • zichzelf regelmatig uitdagen door uit haar comfort zone te stappen;
  • regelmatig werken vanuit de Pipi Langkous-spreuk: ‘Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan’.
Topvrouw van het Jaar
bron: topvrouwvanhetjaar.nl

Moederschap
Voor mij was de onderstaande uitspraak zo herkenbaar!

‘Ooit heb ik tot twee uur ’s ochtends kleine krokodilletjes geknutseld als traktaties voor mijn kinderen. Toen besefte ik: ‘Wat ben ik in godsnaam aan het doen? Waarom ben ik zo’n suffe traktatie aan het maken voor de moedermaffia op het schoolplein?’ Ik besef nu dat dit niet nodig is. Dat zou ik meer vrouwen gunnen. Wees niet zo streng voor jezelf’.

Ze beseft dat ze een heleboel dingen niet kan in haar hoge functie. Dat vindt ze oprecht jammer maar ziet dit als een consequentie van haar keuze. Dit betekent verwachtingen loslaten. Want als je daaraan vasthoudt, dan val je om. Er zullen altijd mensen zijn die oordelen. Nu ze ouder wordt, ligt ze daar minder van wakker.

Quotum?

‘In de gang waar ik werk hangen bijvoorbeeld de portretten van mijn voorgangers. Dat zijn allemaal mannen van 55 jaar of ouder. Ik liep daar eens met mijn dochter, waarop zij wilde weten wie deze mannen waren. Toen ik haar uitlegde dat het mijn voorgangers waren, was haar reactie: ‘Oh, ze lijken allemaal op opa’.

Bij sollicitaties ziet ze dat een vrouw twijfelt als ze niet aan alle eisen voldoet. Mannen hoort ze dan zeggen; ‘Ik probeer het gewoon.’ Dat vraagt dat vrouwen meer voor zichzelf moeten opkomen. Haar advies is uit te spreken ‘Dit is mijn ambitie, wat moet ik daarvoor doen en hoe lang gaat dat duren?’

De verantwoordelijkheid voor meer vrouwen in topfuncties legt ze aan twee kanten. Voor vrouwen geldt dat zij, als ze ambitie hebben, dit moeten laten zien. Voor mannen geldt dat ze moeten loslaten te kiezen voor een plaatje dat ze al kennen.  Haar plan is om gericht binnen Maastricht University te werken met een quotum. Dit geldt dan voor faculteiten die in haar eerste termijn 30% hoogleraren niet halen.

Ik hoop van harte dat dit verhaal jou inspireert om jouw ambitie uit te spreken en een volgende stap te maken. Vind je dat lastig? Neem dan contact op met ons. Dan zoeken we samen naar de manier waarop jij dat op een authentieke manier zou kunnen doen.

Veel succes!

Hartelijke groet,

Margreet van Rixtel
Oprichter Topvrouw.nl


Ik heb deze informatie uit verschillende interviews gehaald:

  • Public Spirit: Rianne Letschert: zondagskind vol talenten
  • Eva Jinek/Jana Witteman: Het advies van topvrouw Rianne Letschert: “Zorg dat je zichtbaar bent”
  • Beeldmateriaal: www.topvrouwvanhetjaar.nl