Ik heb de ambitie om hoogleraar te worden maar werd daarbij gehinderd door mijn eigen twijfels (kan ik het wel, wil ik het echt wel?) en onzekerheid over hoe ik het spel moest spelen in een door mannen gedomineerde omgeving. Ik kreeg daarbij steeds te horen dat ik zichtbaarder, handiger, meer eager moest zijn, terwijl ik het idee had dat ik dat toch echt al wel deed/was. Ik had kortom, het gevoel dat ik de spelregels niet goed begreep, beschikte niet over concrete handvatten om een vaste koers te bepalen en niet ten prooi te vallen aan mijn twijfel en onzekerheid, en het spel zo te spelen dat ik mijn ambitie kon realiseren.

Het jaarprogramma, en dan vooral de combinatie van alle verschillende onderdelen, ervaar ik als een groot houvast bij het bepalen van mijn koers, het maken van keuzes binnen die koers en het managen van twijfels en angsten.

Tijdens de VIP bijeenkomsten met Margreet heb ik een prachtig meerjaren carrière- en onderzoeksplan opgezet, waar ik me mee kan onderscheiden, en waarin per jaar een aantal doelen zijn geformuleerd. Margreet heeft me daarbij ook gewezen op mogelijkheden en samenwerkingsverbanden in de organisatie die ik zelf niet zag. Dit plan heeft me het afgelopen jaar focus, en vooral plezier in mijn werk gegeven. Meerdere stappen zijn al gerealiseerd. Ik ben bijna verbaasd over hoe goed het gaat en over de stroomversnelling die het op lijkt te leveren.

Dankzij de experimenteerdagen en de persoonlijke de sessies met Heleen kan ik beter benoemen waar de sterkere en zwakkere punten zitten in mijn presentatie en omgang met anderen, en kan ik daar ook concreet aan werken bij presentaties, vergaderingen en netwerkgelegenheden.

Ik adviseer jou, als je een stap wilt maken en daarbij gehinderd wordt door jezelf om daarbij professionele begeleiding te zoeken.  Ook als je het gevoel hebt dat je belemmerd worden door de mannelijke ego’s om je heen. Dit zie ik niet als iets negatiefs. Dit is gewoon een gegeven waar je mee moet werken.  Overtuig je baas dat deze er ook beter van wordt!

Wat mij betreft is dan het jaarprogramma de meest complete vorm van begeleiding die je daarbij kunt krijgen. Margreet en Heleen ervaar ik als professioneel, nuchter, betrokken en hartelijk.‘

Universitair Hoofddocent, Rechtsgeleerdheid