Het lijkt zo vanzelfsprekend: vrouwen helpen vrouwen. Maar het tegengestelde blijkt regelmatig ook voor te komen. Vooral als jij een topper bent, die sneller gaat dan haar vrouwelijke collega’s, loop je jammer genoeg een risico.

Mogelijk ken jij ook in jouw werkomgeving een ‘catfight’ tussen vrouwen. Deze herken je vooral aan de strategieën die dan worden gehanteerd: roddelen, kleineren, negeren, publiekelijk de collega vrouw afvallen… Of misschien word jij door een collega in een ‘catfight’ gezogen? Dan heb jij mogelijk iets aan de tips in dit artikel.Saskia is van teamleider gepromoveerd tot afdelingshoofd. Zij is hiervoor door de directie van het verpleeghuis gevraagd. Zij waren van mening dat een formele selectieprocedure onnodig was, want Saskia steekt volgens hen met kop en schouders boven de andere teamleiders uit.
Voordat Saskia iets aan haar collega’s kan vertellen, stond haar benoeming al op intranet.

Ik begeleid Saskia in haar nieuwe functie. Al snel merkt zij dat een aantal teamleiders haar negeert. Dit vindt zij heel vervelend omdat zij juist een teamplayer is.
Om Saskia bij haar vraagstuk te steunen, maak ik gebruik van het gedachtegoed van Pat Heim die zij beschrijft in haar boek ‘In company of women’.

In een werkrelatie tussen vrouwen zijn drie aspecten bepalend:

  • de positie en mate van macht/invloed
  • het zelfvertrouwen
  • de relatie

Een positieve relatie tussen vrouwen vraagt in de beleving van jou en je vrouwelijke collega een balans in macht en zelfvertrouwen. Het cruciale is dus het effectief bewaken van de balans tussen de drie aspecten.

Terug naar de casus van Saskia. Door haar promotie tot afdelingshoofd wordt de balans verstoord. Saskia krijgt een hogere positie en dus meer macht en invloed. Het bijzondere is dat de teamleiders dit (onbewust) ervaren als een afwijzing van hen. Daarmee lopen zij in hun zelfvertrouwen een deuk op.

Dus: meer macht voor Saskia = minder zelfvertrouwen bij de teamleiders

Om de balans te herstellen in de drie-eenheid ‘relatie-macht-zelfvertrouwen’ heeft Saskia de volgende stappen gezet:

Stap 1: Overzie de situatie ‘objectief’

Door haar het gedachtegoed over de balans te vertellen, beseft Saskia zelf ook dat door haar promotie de balans is verstoord. Zij beseft dat de teamleiders haar hierover signalen hebben gegeven. Een van haar collega’s gaf bijvoorbeeld aan dat zij het Saskia wel gunde, maar dat zij zelf blijkbaar niet eens goed genoeg was om in aanmerking te komen en mee te doen aan een procedure. Daarover voelde zij zich gefrustreerd.

Deze teamleider durfde dit aan Saskia te uiten, waardoor het bespreekbaar werd.

Een aantal anderen probeert de balans weer gelijk te krijgen door de positie van Saskia te ondermijnen en haar zelfvertrouwen aan te tasten. Een van de gehanteerde strategieën was dus ‘negeren’.

Stap 2: Neutraliseer de relatie en relativeer je eigen positie

Saskia besluit om in de lunchpauzes vaker te praten over de niet zo leuke kanten van haar nieuwe functie. Daar werd in eerste instantie heel kattig op gereageerd: ‘Dan had je die functie maar niet moeten aannemen!’ Door hierop niet te reageren maar juist over een aantal lastige punten hun advies te vragen, veranderde dit gedrag stap voor stap.
Wat Saskia met deze bewuste interventie doet, is haar eigen positie relativeren (‘Er zitten ook niet zo leuke aspecten aan’). Tevens werkt zij aan het zelfvertrouwen van de collega’s, omdat zij aan hen advies vraagt.

Stap 3: Bevestig met zachtheid jouw autoriteit en confronteer met ‘ik-boodschappen’

Eén van de teamleiders vond zichzelf veel meer ervaren in de zorg dan Saskia. Toen Saskia een zorgprotocol wilde wijzigen, begon de catfight opnieuw. Saskia is naar haar collega toegegaan en heeft haar persoonlijk geïnformeerd over de dilemma’s die zij bij dit vraagstuk tegenkwam. Daarbij heeft ze aangegeven wat zij van haar collega nodig had en vroeg zij ook wat de collega van haar nodig had om dit nieuwe protocol te kunnen steunen. Saskia bleef op deze manier op koers en behield haar autoriteit.

Stap 4: Blijf professioneel en positief in de interactie

De voorgaande stappen laten zien dat dit Saskia haar kracht is. De directie heeft haar niet voor niets gevraagd!

Stap 5: Vraag steun aan degene die jou benoemde

Deze stap heeft Saskia niet hoeven nemen, omdat zij zelf de balans ‘relatie-macht-zelfvertrouwen’ heeft kunnen herstellen. Zij heeft dit gedaan door actief aan een positieve relatie en aan het zelfvertrouwen van de teamleiders te werken.
Maar lukt dit niet, dan is dit een verstandige stap. Dit zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat de directie samen met Saskia en de teamleiders om tafel gaat zitten. Door een openhartig gesprek over de onzorgvuldige procedure en de slechte communicatie kan de balans ook hersteld worden.

Heel veel succes als ook jij in een ongewenste ‘catfight’ wordt gezogen.

Hartelijke groet,

Margreet van Rixtel