‘Ik werk me helemaal een slag in de rondte maar doe eigenlijk niet de dingen die ik zou moeten doen. Die stel ik uit.’ Ik denk dat velen onder ons dit wel herkennen. Je doet heel veel, maar niet wat je eigenlijk wilt doen. Bij mij wordt bijvoorbeeld mijn bureau opruimen heel belangrijk als ik een lastig stuk moet schrijven. Tja, niets menselijks is mij vreemd.

Ook Marianne herkende dit. In extreme mate. Ze had zoveel last van uitstelgedrag dat ze van plan was haar baan op te geven. Ze was P&O adviseur in een groot dienstverlenend bedrijf. Ze kreeg alle kansen om zich te ontwikkelen. Zo was ze gevraagd om nieuw beleid te ontwikkelen rondom carrièreplanning in het bedrijf. Het schrijven van dit plan stelde ze al een half jaar uit. Samen met haar ben ik gaan analyseren hoe dat kwam. Dit waren haar conclusies:

  • Voor haar was het maken van het plan zo’n enorme klus dat het voelde alsof ze de Himalaya moest beklimmen.
  • Ze stelde enorm hoge eisen aan haar plan en aan zichzelf.
  • Ze had zoveel dagelijkse klusjes dat ze niet toe kwam aan dit grote project.

Tip 1       Analyseer je eigen gedrag en trek conclusies
Dus de tip aan jou is: schrijf eens op waarom je grote klussen uitstelt. Kijk daarbij eerlijk naar jezelf. Trek je eigen conclusies. Vervolgens zijn we gaan kijken wat ze wilde aanpassen. Daarbij kwam Marianne op de volgende punten:

Tip 2       Maak hapklare brokken
Toen Marianne aangaf dat het voelde alsof ze de Himalaya moest beklimmen, adviseerde ik haar om het dan ook zo aan te pakken. Nu wachtte ze op inspiratie, alsof het dan vanzelf zou lukken. Dat doen Himalaya-beklimmers echt niet. Die maken plannen, hakken de reis in verschillende stukken, zoeken steun bij anderen, nemen de tijd voor hun voorbereiding. Dus ik heb haar gevraagd om een plan te schrijven hoe ze haar plan zou gaan schrijven. Dit werkte heel goed. Ze zorgde dat ze zodanige kleine stukjes maakte dat ze per onderdeel ongeveer een dag bezig zou zijn.

Tip 3       Maak een planning
Vervolgens hebben we gekeken naar haar week- en dagplanning. Per week heeft ze een dagdeel echt vrijgemaakt voor haar plan. Ook wilde elke dag ’s ochtends starten met een korte brainstorm over haar plan. Al was het maar een half uurtje. Die stukjes schreef ze dan uit tijdens het dagdeel dat ze echt vrij had gemaakt. Zo vorderde ze gestaag.

Tip 4       Geef jezelf de ruimte om een niet-perfect plan te schrijven
Marianne wilde eigenlijk direct een perfect plan hebben. Dat lukt natuurlijk nooit! Om dit te ondervangen hebben we afgesproken dat ze een versie zou schrijven voor mij. Ze moest het uiteindelijk sturen naar haar directeur, maar als ze daaraan dacht, dan klapte ze dicht. Ik was voldoende ‘veilig’ voor haar om een niet-perfect plan te schrijven. Dit gaf haar ruimte. Daardoor durfde ze ook te experimenteren met tekst waarover ze zich niet zo zeker voelde.

Tip 5       Zoek steun
Ik heb het stuk zelf nooit becommentarieerd. Dat is niet mijn rol. Toen ze het plan in concept af had, heb ik gevraagd wie zij voldoende vertrouwde in haar werkomgeving om het stuk te lezen en te becommentariëren. Dat was een oud-collega die nu in de organisatie op een andere afdeling werkte. Ze heeft hem gevraagd om kritisch naar het stuk te kijken. Het bijzondere was dat hij vooral de onderdelen leuk vond die ze zelf als ‘experimentele teksten’ had gelabeld. Hij vond haar daarin heel creatief en adviseerde haar daar niets aan te veranderen.

Tip 6       Houd goed contact met je opdrachtgever
Uiteindelijk is het plan naar haar directeur gestuurd. Belangrijk is geweest dat zij haar continu op de hoogte heeft gehouden. Tenminste, vanaf het moment dat ze er echt mee aan de slag ging. Ze deed dat op mijn advies. Eerst vond ze dat heel spannend omdat ze een faalgevoel had. Toen ze over die drempel heen was, heeft ze regelmatig een mail gestuurd met de vorderingen en om de twee weken een half uur overlegtijd met haar gevraagd. Daardoor was het een co-creatie tussen haar en de directeur en kon deze binnen het MT haar plan goed verdedigen.

Ik hoop dat je met deze tips jouw grote doelen ook bereikt!