Topvrouw.nl wil jou in 2019 voeden en inspireren. Hieronder tref je verschillende thema’s aan. Dit zijn thema’s waarmee we ons sterk verbonden voelen. Zou je via deze link aan kunnen geven welke jou het meeste aanspreken? Dan krijgen wij een beeld waar eventuele vraag of behoefte ligt. Je kan dus ook meerdere thema’s aankruisen (maximaal 4). Voor de helderheid: dit is een anonieme peiling. Je verplicht je nergens toe. 

Fight Flight Freeze: effectief blijven op momenten dat je getriggerd raakt
Het managen van je stemming en emoties is essentieel voor je effectiviteit. In deze workshop krijg je meer inzicht in de momenten waarop je getriggerd raakt, welke thema’s gevoelig liggen en hoe jij meer keuzevrijheid krijgt om te kiezen hoe je wilt reageren op de momenten dat het ertoe doet. Tevens leer je hoe je op de lange termijn jouw emoties kunt managen en steeds vaker gewenste emoties cultiveert. Tijd: 1 dag. Begeleider: Nienke Plompen. 

Leren van Karakterstructuren
Karakterstructuren helpen je om het gedrag van jezelf en anderen te begrijpen. Je maakt kennis met 6 structuren. Aan de hand van een test kom je erachter welke structuur bij jou past. Daarbij gaat het niet om jezelf te veranderen. Je gaat wel effectiever zijn op momenten dat je dingen moeilijk vindt of je te maken hebt met stressvolle gebeurtenissen. Tijd: 1 dag. Begeleider: Karin Lombarts.

Conflictmanagement
Als je leiding geeft aan een team of een project kom je vroeg of laat in gesprekken terecht waar je met de beste bedoelingen er toch niet goed uitkomt. In deze workshop krijg je meer inzicht in conflictdynamiek en jouw voorkeursstijl bij conflicten. Ook ga je concreet aan de slag met tools en krijg je een bredere blik op conflicten. Ook leer je hoe je je strategisch en praktisch kunt voorbereiden op moeilijke gesprekken. Tijd: 1 dag. Begeleider: Ardi Roelofs. 

Pak je podium: je zenuwen de baas
In deze workshop leer je hoe bij presentaties of in vergaderingen meer grip krijgt op je zenuwen, zodat je steviger overkomt én dicht bij je zelf blijft. Je leert hoe je fysiek je ruimte pakt. Je maakt kennis met het begrip grounding: dit leert je op een ontspannen manier vertrouwen te hebben in je eigen kunnen. Je gaat oefenen en ook een concrete situatie voorbereiden. Tijd: 1 dag. Begeleider: Heleen Brinkman. 

Van werkdruk naar werkplezier
Het gaat in deze workshop over zelfmanagement, invloed nemen en mentale flexibiliteit. We gaan op zoek naar jouw persoonlijke en specifieke oorzaak waarom jij de huidige werkdruk ervaart. Elke deelnemer krijgt persoonlijke aandacht gebaseerd op de casus die wordt ingebracht. Het is dus geen instrumentele training Timemanagement, wel een dag die zicht geeft in de oorzaak van jouw specifieke werkdruk-gevoel. Tijd: 1 dag. Begeleider: Karin Lombarts. 

Van volhouden naar moed voor professionals van 50 jaar en ouder
Je 50ger jaren is een periode waarin veel samenkomt: schoonmaak in je lijf, de zorg voor ouders, kleinkinderen die je wel of niet krijgt en het bezig zijn met je loopbaan waarin je nog van alles zou kunnen of willen of juist geremd raakt. Volhouden en uithouden lijken je te helpen, maar herken je je eigen behoeftes? Tijd: 1 middag. Begeleider: Ardi Roelofs. 

Meer zen op je werk
Deze workshop gaat over het toepassen van aandachttraining en hoe je je brein traint op je werk. Het biedt je strategieën voor meer rust en overzicht in je hectische dag en leven. Welke gewoontes kun je je eigen maken om effectiever om te gaan met je dag? Hoe doe je dat concreet met e-mails, vergaderingen en pauzeren? Je neemt tips mee voor meer zen in jouw (werk)praktijk. Tijd: 1 middag. Begeleider: Nienke Plompen.

Eigen Wijsheid van Vrouwen voor professionals van 50 jaar en ouder
In veel culturen genieten de ouderen de wijsheid. In onze cultuur lijkt dan soms vrijwel omgekeerd. Wellicht besef je dat jij als seniore vrouw in jouw organisatie een bijzondere plek inneemt. Of heb je je juist te verhouden met een harde op resultaatgerichte organisatie. Hoe kan jij in die situatie jouw vrouwelijke wijsheid inzetten. Tijd: 1 dag. Begeleider: Karin Lombarts.

Nogmaals, je kan deze link gebruiken om je interesse aan te geven. Dank hiervoor.

Boterstraat

Deze workshops en themamiddagen zullen gegeven worden in de Boterstraat 24: de nieuwe ontmoetings- en trainingsruimte van Topvrouw.nl nabij Utrecht CS. Het is een historische ruimte in het Eloyen Gasthuis waarin al vanaf 1440 het smedengilde St. Eloy zitting heeft. Dit broederschap heeft ons warm onthaald. Het is heel bijzonder om hun geschiedenis te kunnen verbreden met ons verhaal.

Hartelijke groet,

Namens het team van Topvrouw.nl

Margreet van Rixtel
Oprichter